IPSD - International Pipe Smoking Day

Dýmkaři mají svůj svátek

20. února 2024

   

   J ak jinak oslavit svátek, než v našem oblíbeném klubu :-)

Protože termín oslavy vyšel letos na úterý, nemělo příliš lidí čas. A co je na pováženou, i když je to možná i nadějné, staré páky si čas neudělaly, zato naše juniorka byla kompletní.

 


 

 

 

 

    text a foto (C) Radim Přikryl