PLNÉ NASAZENÍ - BRIGÁDA U SVĚTLUŠKY

Aneb jak gentlemani přičichli k práci :-)
 
   Nastaly zlé časy. Z našeho Světlušky, jinak pohostinného dobračiska, se stal vykořisťovatel. Jednoho únorového dne usoudil, že se přece nebude dřít sám a předvolal si členskou základnu klubu k nevolnickým pracem na svých nemovitostech. Neúčast se omlouvala pouze úmrtním listem, v případě technika tréninkem na letní Goulash Open. A tak jsme sbalili pracovní oblečení, udělali rozpis šichet a smířili se s tím, že naše většinou úřednické ručičky budou trošku bolet. V pátek odpoledne dojel na místo činu hlavní koordinátor a jediný profesionální řemeslník Kuba. Jeho úkolem bylo především ukazovat nám ostatním na co nemáme sahat abychom nepřišli k úrazu a  které zdi musí zůstat stát aby nám barák nespadl na hlavu. On jediný pak vydržel v plném nasazení celé tři dny, na které byla naše akce "S" plánována. Spolu s ním dorazili Franta s Jožkou a Honza. První den proběhly vyklízecí práce v prostorách, jejichž část měla posléze zmizet pod náporem našich bouracích kladiv. Večer se pak konal společenský večer. Po shlédnutí fotek (nepublikovatelných)  a osobním ranním setkání s jeho účastníky plně chápeme rozhodnutí Františka a Jožky, kteří raději v časných večerních hodinách zvolili taktický ústup .
     Ráno pak dorazili nástěnkář (taktéž poněkud unaven po jiné odpoledně-večerní akci) a fojt. Fojt měl za sebou ranní utkání s akcíchtivými seniory v Kauflandu, a tak byl psychicky rozhozen víc než my ostatní s kocovinou :-).  Po vydatné snídani a pořádném kafi se pomaličku rozjela sobotní směna. Nafasovali jsme kanga, respirátory a rukavice a vrhli se do bourání určených zdí. Mnozí z nás byli notně překvapeni tím, že bourací kladivo nelze ovládat z klávesnice ani joystickem, ale celkem vzato -po několika Kubových vysvětlivkách a názorných ukázkách- byli všichni schopni kus práce udělat. A tak jsme bourali a bourali až do úplného vyčerpání. Dlužno říci, že Světluška si byl vědom toho, že hladový a žíznivý dělník nepodává řádný výkon a tak se o nás velmi zodpovědně staral. Když už ale při odpolední svačině někteří z nás nebyli schopni téměř zvednout vidličku k ústům, bylo jasné, že pro tento den je asi hotovo. Nakonec jsme se ale ještě zmátořili a denní příděl prací dokončili.  Lojza s Pavlem se posléze odjeli léčit do sauny, Radim s Honzou ještě asi dvě hodinky pokračovali v bourání a bylo hotovo. Nástěnkář s díky odmítl pozvání na další společenský večer a zmizel ve tmě směr domov. A tak na místě zůstal pohodový Kuba a Honza, který měl do neděle čas.
     Akcička to byla docela zábavná, kromě spousty práce jsme si užili i dost legrace a sám Světluška byl překvapený, kolik práce jsme udělali. A my jsme zase kvitovali jeho péči, kterou nám věnoval.

      Pro ilustraci několik fotek.

Pokladník Jožka - přijel, udělal kus práce, povečeřel, odjel.
 

Kuba, Pavel, Honza. "Cože, ty jsi inženýr? Tak počkej, já ti to ukážu ještě jednou."  :-)
 
Franta - tak tohle je prostě úderník.
 
Příprava na společenský večer ....
 
.... himmelhergotdonnerwetterkruncajselement !!!
 
Fojt Marek, oděn v tradiční zelené
 
Maskovaný nástěnkář bojuje se zdí z dutých cihel.
 
Podobně maskovaný praporečník Lojza bojuje se zdí z plných cihel :-)
 

A po práci legraci

      

 


 

 

  text  (C) Radim Přikryl foto (C) Vít Mackovík 


.