První vlastní úroda

Degustace vlastních tabáků - přelom v historii Valašského Fajfklubu


Text a foto: Fojt
 

     Adventní čas, čas příchodu nových –vlastních- tabáků!!!
I když počasí tomu nenasvědčuje, adventní čas, čas přicházejících vánoc je zde. A právě v tomto čase, jsem si dovolil vyzvat ostatní členy klubu k účasti na mimořádném dýchánku. Důvod svolání korespondoval s předvánočním očekáváním příchodu něčeho nového a pro náš klub to byl skutečně přelomový okamžik! Po mnoha hodinách usilovného zkoumání a hledání pravdy při pěstování několika rostlinek toho, co nám přináší tolik radosti, byly předloženy plody tvrdé práce a usilovného hledání těch, kteří se nebáli přijmout výzvu osudu. V chladný, mírně zamlžený pátek, se nás na kolibě sešlo 5 členů klubu, přičemž Alois, Dalibor a zejména Josef, přinesli plody svého zkoumání cesty vypěstování a zejména zpracování rostlinek neduživého a prakticky neznámého tabáku virginského a selského. O pokusech Aloise a Dalibora měli členové klubu povědomost. Ovšem snaha pokladníka Josefa byla utajena všem. O to větší bylo naše překvapení. Ale po pořádku. Na mimořádném dýchánku představili své tabáky Dalibor – skvělý Cognac a trnka, Alois –Metaxa a Vánoční směs- a také Josef.
    

Před degustací posilnění již klasickou krmí

Zleva Dalibor-trnka, dalibor-Cognac, Alois-vánoční, Alois-Zaremba


    A právě Josefova kolekce nám vyrazila dech. Z koženého kufříku –svým obsahem připomínající Valašskou spojku či drogového bosse z Medelínu- jsme byli seznámeni se 7 (slovy sedmi !!!!) druhy tabáku !!! Josef představil vanilku, vanilku a skořici, med a slivovici,vermut, griotku, egypt –tabákový list a egypt –čaj !!! Navíc byli přítomní obdarování paklíkem zataveného selského tabáku se semínkem virginie, coby vánočním dárkem!!! Jožko tisíceré díky!! Dalibor, Alois, Pavel a já, jsme byli překvapeni nečekaně širokou nabídkou a velice těžko jsme vybírali, co nacpat do nedočkavých hlaviček našich dýmek. Pokuřování jednotlivých šarží bylo prostoupeno nesmírně erudovanou debatou o zpracování tabákových listů. Musím se s radostí přiznat, že jako Fojt našeho klubu jsem pyšný na naše členy, kteří postoupili v cestě poznání tabáku výrazný kus cesty kupředu. Mohu uklidnit ostatní členy, že i na řádný dýchánek zůstalo dost materiálu ke zkoumání.
    
  

Valašská spojka dorazila!!
 
Jožkův vánoční dárek - Selský tabák se semínkem virginie!!
 
Jedinečná kolekce pokladníka Josefa,lze jen smeknout S přibývajícím časem se začínalo šeřit i v klubovně.

Ale ještě jednou musím vyslovit absolutorium našim průkopníkům, kteří posunuli náš klub do jiné dimenze! Závěr je jasný. I pokud dojde ke zdražení tabáku, jsme schopni naprosto bez problémů zajistit další fungování klubu, bez finanční újmy na výdajích z našich peněženek!!! Ba naopak, dosažené úspěchy vedly k debatě o výrobě vlastního piva, chleba a uzeného masa! Při debatě nad originálními šaržemi tabáku jsme stačili i rozdiskutovat další náležitosti klubu, jako např. členství p.Hápa, stav a vyrovnání pokladny a klubový život, jako takový. Věru nelehko se nám odcházelo z příjemně zauzené koliby a jedinečné atmosféry, která vysoko převyšovala hřání domácího krbu. Čas adventní je časem očekávání příchodu něčeho nového. Náš klub byl ošťastněn příchodem nových vlastních tabáků, které vznikly díky neklidnému a zkoumavému duchu některých z nás. Budiž je tento aktivní přístup pro klub, další vzpruhou pro nás ostatní.

Pavel zapaluje další šarži
 

Slabší jedince začínají pálit oči

Technik finalizuje ochucení posledními kapkami piva

Jemně nachový technik se vrhá do konečné úpravy pivní šarže

Závěrem uvádím přehled vyprodukovaných a nabízených tabáků, dle jejich výrobců :

Josef : vanilka
vanilka a skořice
med a slivovice
vermut
griotka
egypt- tabákový list
egypt – čaj

Dalibor : cognac
trnka

Alois : metaxa
vánoční směs

Musím podotknout, že Aloisova vánoční směs byla v průběhu večera mojí maličkostí přejmenována na Zarembův tabák, resp. Bismarckův tabák. Důvod tohoto aktu bude rozebrán na dalším řádném zasedání, na které si dovoluji ostatní členy co nejsrdečněji pozvat.


                                                                                Váš Fojt    

 

 

 

  fotografie (C)  Marek Netolička