1.květen 2004 - vstup ČR do EU

 

Česko vstoupilo do EU a Fajfklub byl u toho !

Historický okamžik vstupu ČR do EU nebyl v našem Valašském Meziříčí provázen žádnou bujarou taškařicí.  O půlnoci byla na náměstí vztyčena vlajka za zvuku naší hymny a hymny EU. Naše fajky u toho pěkně voněly, no, byla to krása. Vlajku na stožár vytáhli studenti našeho gymnázia, protože jsou to právě oni, kdo budou moci nejvíce využít toho, co nám spojená Evropa do budoucna  nabízí.

Díky pohostinnosti starosty se členové Fajfklubu  sešli hodinku před půlnocí v prostorách meziříčské radnice a probrali strategii klubu v nových podmínkách sjednocené Evropy. Zjistili jsme, že pokud se, jako v Irsku, neuzákoní zákaz kouření v restauracích, nic se neděje. A pokud ano, tak budeme bojovat za práva kuřáků dýmky, protože jak víme, dýmka nepáchne, ale voní, a kuřák dýmky je všude vítán a oblíben. Jsme ale optimisté a věříme, že EU je pro nás šance a čekají nás lepší zítřky.

 

Několik minut před půlnocí .... Valaši sa chystajů vstůpit ...

.... a chvílu po půlnoci. Už sů tam.

Rokování o budoucnosti klubu v podmínkách sjednocené Evropy   :-)

Nebe plné hvězd nad Mezříčem ...