6.-7.leden 2006 - Jubilejní shromáždění

Hranické Loučky

A je zde opět prozatím nejlepší letošní akce (protože první :-)


 

    Rok se s rokem sešel, a členové Valašského Fajfklubu cítili, jako každý rok, potřebu bilancovat a zhodnotit uplynulý rok.

    Opět jsme využili pohostinnosti našeho (naší) "světlušky" Víti Mackovíka, a dvoudenní akci jsme spáchali v jeho ubytovně s hospůdkou "U hájku" v Hranických Loučkách. Protože náš kraj už delší dobu sužuje sněhová kalamita, panovaly obavy, zda se do Louček vůbec dostaneme, eventuálně zda se ještě někdy vrátíme zpět do civilizace :-) Oproti kolektivní přepravě v loňském roce jsme letos zvolili individuální příjezd třemi auty, jen profesionální železničář Aleš dorazil vlakem a po strastiplné tůře dorazil vyčerpán a omrznut pěšky od nejbližší železniční zastávky. Nakonec jsme se i přes nepřízeň živlů sešli v plné sestavě všech řádných členů a přijel i čekatel Karel.

    Oficiální program zahájil Aleš excelentní přednáškou o materiálech používaných pro výrobu dýmek se zvláštním přihlédnutím k briéru (bruyére, dřevo kořene vřesovce), historii jeho používání v dýmkařství a technologii zpracování. Perfektně připravená prezentace včetně vlastnoručně vytvořených nákresů sklidila zasloužené ovace. Aleš si dokonce vysloužil novou funkci, a to "hlavní dezénista Valašského Fajfklubu". Oslavili jsme samozřejmě letošní 150.výročí používání briéru k výrobě dýmek.

    Další v pořadí se ke slovu dostala osoba našeho-vašeho nástěnkáře, kterýžto po téměř čtyřech letech činnosti klubu konečně dokázal do fyzické podoby dotáhnout členské certifikáty. Teď už si tedy každý člen VF může na stěnu hrdě pověsit doklad o členství v našem bohulibém společenství.

    Probrala se samozřejmě spousta organizačních a vnitroklubových záležitostí, soutěž "O starostovu Fajfku" se nám po přesunutí termínu z podzimu na jaro povážlivě blíží, a s tím souvisí další plánované akce - realizace výstavy o výrobě dýmek na Valašsku a návštěva dýmkařů z Pipe Clubu of London, kteří se mají letos Starostovy Fajfky zúčastnit.

    Dalším bodem bylo probrání situace ohledně dalšího směřování klubu a jeho vedení. Nemáme zatím zcela jasno v tom, zda chceme být dále spolkem expandujícím, účastnícím se plnohodnotně akcí na republikové nebo i mezinárodní úrovni a nebo se spíše stáhnout a stát se pohodovou stolní společností bez ambicí a velké publicity. Tato otázka je důležitá zvláště v souvislosti s menší krizí, kterou klub prošel v poslední třetině loňského roku, a která téměř vedla k fatálním změnám v nejvyšším vedení VF.

     "Záznamník" Kuba ještě zhodnotil stav docházky v uplynulém roce, byly uděleny tři černé známky a stanovena jasná pravidla pro omlouvání neúčasti na dýcháncích. Nechceme nikoho nutit násilím k účasti na spolkové činnosti, ale přinejmenším informovat ostatní o své neúčasti na dýchánku či jiné akci je prostě slušnost.
    Současně byla zrušena forma korespondenčního členství a v návaznosti na to bylo rovněž zrušeno korespondenční členství, resp. členství jako takové, pánům Václavu Grossmannovi a Danu Markovi. Tito muži se v minulosti zasloužili o vznik klubu a rovněž pomohli propagovat kouření dýmky, ovšem v současné době již nevyvíjejí v rámci klubu  žádnou aktivitu. Za jejich činnost v počátcích jim ovšem patří dík.

     Na pomezí vážných aktivit a recese již byl vědomostní test na téma "dýmky a tabáky", který na nás připravili fojt Marek s praporečníkem Lojzou. Dvoustránkový test nám dal docela zabrat. Nikdo se nechtěl projevit jako neznalec, čili se všem z hlav jen kouřilo. Největší vědomosti prokázal "dezénista" Aleš, za což si zasloužil obdiv ostatních členů a plechovku tabáku.

    No a pak už se vše odvíjelo neformálně. Na tomto místě nezbývá, než opět vyzdvihnout pohostinnost "světlušky", na večeři naservíroval asi čtrnáctikilovou uzenou vepřovou kýtu, pivo bylo taktéž v jeho režii a tak se nakoupila "baterie" Jamesonů a měli jsme se jako v pohádce ... jedli, pili, hodovali, dobře se měli.

     Po půlnoci jsme si ještě pustili záznam vystoupení fojta s praporečníkem v Českém rozhlasu (viz ZDE) a krátké obrazové záznamy ze zakládací schůze Fajfklubu a z  nultého ročníku Starostovy Fajfky. Moc duchaplného už se o tomto časovém úseku napsat nedá, takže snad jen to, že odolní jedinci šli spát okolo třetí-čtvrté ranní, sami si to ale moc nepamatují.

    Ráno na dýmku nikdo moc neměl chuť, zato se vypilo moře kávy a čaje a snědla se spousta "vyprošťovacího guláše", mimochodem skvělého. Část zúčastněných se krátce po snídani sbalila a namířila k domovu. Vzápětí jsme se zděšením zjistili, že těchto pět jedinců odjelo ve dvou autech, a na celý zbytek zůstala jedna Felicie. Vzhledem k tomu, že Víťa zůstával, a Aleš chtěl jet do Vsetína vlakem, nastalo poslední dobrodružství - nacpat do feldy šest lidí v zimním oblečení a se zavazadly. Detaily popisovat nebudu, ale na zadní sedadlo tohoto skvělého vozu se opravdu vejdou čtyři dospělí muži! No, naštěstí jsme jeli jen do Milotic na nádraží.

    Nic mimořádného už nás dál naštěstí nepotkalo, takže se dá říci, že druhé Jubilejní shromáždění Valašského Fajfklubu proběhlo naprosto skvěle a k plné spokojenosti všech zúčastněných.

Díky patří všem, kteří se podíleli na organizaci, dopravě, programu atd.atd.

                                             Za rok znova v Hranických Loučkách !!!

 

 

Aleš a jeho nákresy, v ruce briérový přířez.

Čtrnáctikilová mňamka ...

Kuba rozděluje černé známky

Netřeba komentáře ...