Kouřili jsme s Karlem ...

Příjemné setkání s člověkem, který toho hodně zažil a umí o tom vyprávět

23. ledna v zámku Žerotínů ve Valmezu
   

      Ke konci období, v kalendáři zvaném zima, nastává čas Masopustu. A právě v tomto období byla úspěšně završena diplomatická činnost našeho Jury, který zprostředkoval dýmkařský dýchánek momentálně se snad nejznámější dýmkařskou osobností v naší kotlině, panem Schwarzenbergem.

  U příležitosti účasti pana exministra zahraničí na besedě s názvem Aktuální situace na Blízkém východě, která se pod patronací Města Valašské Meziříčí konala v sále Zámku Žerotínů, došlo následně k dýmkařskému posezení v lobby zámeckých prostor. Členové fajfklubu si rádi udělali čas na prohloubení informací o Blízkém východě a pohledu židovského státu, prezentovaného zástupcem velvyslance Izraele a také o názoru středoevropské diplomacie, na tuto problematiku.

Velmi rádi jsme využili chuti pana Schwarzenberga si s námi zakouřit dýmku, posedět a poklábosit o úplně jiných záležitostech, než je blízkovýchodní politika, situace na Ukrajině či domácí politika. Konec konců motto našeho klubu takové debaty přímo vylučuje. O to příjemnější bylo posezení po ukončení besedy, kdy jsme probrali záležitosti naprosto jiného charakteru.

S ohledem na postavení pana Schwarzenberga se domnívám, že není nutné se zde rozepisovat o obsahu naší schůzky, neboť některé záležitosti by mohly být i případně uchopeny naší velmi korektní, sedmou velmocí. Je příjemné, že v dnešní době, která se vyznačuje stále čistším a sterilnějším přístupem k životu, stále existují ušlechtilé neřesti, mezi něž patří na první pozice kouření dýmky. A ještě příjemnější je, když se sejdou lidé, různého věku, zaměření a postavení, kteří si při jejich provozování mají hodně co říci. Svým způsobem se naše schůzka dala připodobnit k specifické formě záškoláctví, které o to více sbližuje. Panu Schwarzenbergovi děkujeme za jeho čas a přejeme ještě mnoho let strávených s dýmkami.

 

 
  Text (C) Marek Netolička  Foto (C) Renata Votrubová