Něco o nás …  

 

 

Valašský Fajfklub je společenství přátel vonného kouře, založené v roce 2002 ve Valašském Meziříčí.


 
 

    
    Členy jsou lidé různého věku i povolání, které spojuje náklonnost k dýmkám a chuť pravidelně se setkávat s podobně postiženými jedinci. Scházíme se pravidelně jednou měsíčně v některém restauračním zařízení v našem městě.

      Šestnáct řádných členů tvoří "tvrdé jádro" (někdy též zváno "pevné ňadro") klubu. Všechna práva a povinnosti se členy sdílejí taktéž čekatelé na členství.  K tomu mezi členy klubu počítáme dva členy čestné a dva mimořádné, takže se celkový počet počet stabilizoval na čísle 22.

    Jak jsme přišli ke jménu našeho spolku … tož tak. Řekli jsme si, že Pipe Clubů je dost a dost, a že jsme Valaši, jsme na to hrdí, a budeme mluvit tak, jak nám zobák narostl. A protože na Valašsku se dýmce vždycky říkalo fajfka, bylo rozhodnuto. Jméno má ovšem i skrytý význam. Cítíme sounáležitost s pravlastí dýmkové kultury, a proto snad název připomíná anglické slovo Five, což zase připomíná našim zapomnětlivým členům, v kolik hodin se mají dostavit na schůzku.

    Schůzky –zvány „dýchánky“- mívají charakter gentlemanského posezení s dýmkou a sklenkou whisky v ruce. Protože je stanovami klubu zakázáno tlachání o politice, témata hovoru jsou velmi různorodá. Zájmy jednotlivých členů vedly až k vytvoření několika klubových sekcí- např. frutariánské, pokerové, jachtařské a ještě nejméně pěti dalších. To je dáno i rozmanitostí profesí našich členů, jakož i širokým věkovým rozpětím.

    Časté téma diskuzí ovšem bývá spojeno s dýmkami, hodnotí se nové přírůstky ve sbírkách, očichávají se nové a neznámé druhy tabáků, nadává se na spotřební daň, sdělují se zkušenosti a poznatky. Probírá se též taktika pro účast na soutěžích v pomalém kouření dýmky, na které klub vysílá své reprezentanty.

    A protože v naší zemi žije mnoho přátel tabákové vůně, dal si Valašský Fajfklub za úkol udržovat s nimi ty nejlepší vztahy, ať už to jsou neorganizovaní kuřáci místní, tak i zahraniční spolky. Zahraniční se prozatím rekrutují převážně zpoza hranic Valašského království, provedli jsme ale už i zahraniční cestu za kolegy z Pipe Clubu of London. Členové našeho klubu se pravidelně účastní soutěží v pomalém kouření dýmky pořádaných jinými kluby a náš klub již jedenáctkrát zorganizoval  soutěž u nás a dnes již patří k pevným bodům kalendáře dýmkařské sezóny.

   Politika se do jisté míry promítá do každé lidské činnosti, nejinak je tomu i v dýmkařských klubech. V současné době jsme členy Asociace dýmkařských klubů - ADK.

    


Stručné představení  našeho spolku. Tito členové se  pravidelně účastní schůzek, aktivně se podílí na činnosti klubu a reprezentují klub navenek.

 

 
 

 

 
 

Toto je hlavní postava, náš fojt a "otec zakladatel", Marek. Bez něj by klub nevznikl a pravděpodobně ani nefungoval. Vzděláním lesní inženýr, povoláním ředitel lesnické společnosti.

 

 


Vždy elegantní pokladník Josef. Bývalý stavitel mostů, dnes v důchodu. Na slovo vzatý odborník přes kaktusy, sukulenty a jinou havěť. Ba i vlastní víno si pěstuje.

 
 

 

 

  Lojza.  Pověřen vykonáváním funkce praporečníka.  Specialista ve výrobě mikročipů, expert přes počítače, výborný fotograf.
 
 

Váš "nástěnkář", tvůrce tohoto webu Radim. Výsledky na soutěžích průměrné. Zaměstnanec velké akciové společnosti. V létě riskuje zdraví na motorce, v zimě kouří dýmku.

 

 
 

 

 

 

Jirka, jedna z našich klubových nadějí. Velmi rychle pronikl do tajů výroby dýmek, o něm dýmkařský svět ještě uslyší.
 

 

Zdeněk, pedagog, výtvarník, filmař .... a především dlouholetý přítel dýmky. Člověk, který toho hodně zažil a umí o tom vyprávět.
 

 

 

 


 

 
Honza,
po vzorném splnění čekatelských podmínek je od ledna 2015 řádným členem. Od ledna 2017 je pověřen funkcí Arbiter elegantiarum, neboli dohlížeč na věci vkusu a oblékání
 

Aleš, hlavní dezénista Valašského Fajfklubu, dojíždějící za námi ze Vsetína. Člověk s hlubokými znalostmi ohledně výroby a oprav dýmek.

 

 
 

 

 

 

Karel starší, klasický dýmkařský aristokrat. Specialista přes energetiku, vzdaluje se nám ku Brnu. Přesto ho s námi spojuje pevné pouto.
 

 

 

Rodinný klan pokračuje ve Fajfklubu Karlem II. Vynikající plnění čekatelských povinností se přerodilo v přijetí v lednu 2016. Spoluzakladatel hudební sekce Fajfklubu a majitel kapesního pivovaru.

 

 
 


 

 

  Od ledna 2017 řádný člen Honza. Dýmkař s dobrou teoretickou přípravou, kterou zúročuje na soutěžích. Ba i dýmku umí vyrobit.   Světluška Víťa. Mimo jiné majitel hospůdky a ubytovny ve které děláme každoroční výjezdní zasedání.  
 

 

 

 

Dalibor, technik klubu. Angažuje se v námořním jachtingu a péči o dítě. Na jeho panství se každoročně alespoň jednou scházíme.

  Starosta Bystřičky, cyklista, motocyklista, cestovatel a příležitostný řidič "antabusu"
Zbyněk.
 
     
  Jiří, coby ředitel Střediska volného času vytrvale odmítá dělat nábor nových členů mezi svými svěřenci.    Pavel zvaný Garfield, člověk s absolutně nejkladnějším vztahem k jídlu a samozvaný předseda frutariánské sekce Fajfklubu.  
       
 

Hlavní trenér a metodik Honza.

 

 

 
     
 
 
   

 

 

20.3.2004 byl čestným členem jmenován Pepek námořník, který je již po mnoho desetiletí jedním z nejznámějších dýmkařů  na světě.

 

A toto je náš mimořádný člen Ray Kocurek, tentokrát zachycený na dovolené v Mexiku.

 

 
   

 

  Charismatický mořeplavec Dušan Jurek - vždy dokonalý rozhodčí na Starostově Fajfce. Mimořádný člen VF.   Čestný člen Jiří Kubeša, bývalý starosta města. Schůzek se již neúčastní, ovšem zasloužil se o klub především v jeho počátcích. Mimo jiné i tím, že zvítězil v nultém ročníku naší soutěže, čímž se dostal Fajfklub do povědomí valašské veřejnosti.
 
 
   
 


Na posledním místě -ovšem nikoli bezvýznamném- vidíte neformálního člena naší společnosti. Tento pán z Irska s červenou čepicí bývá pravidelným hostem našich dýchánků a často si s ním připíjíme. Doufáme, že nám bude dlouho věrným průvodcem.


 

 

 

 


x