A tady události v dýmkařském světě komentuje náš kamarád Rypáček.

Rýpe se v záležitostech prezidentských, rytířských, sponzorských, soutěžních a jiných dýmkařsko-politických ...

... hrozně smrdí a nahlas chrochtá, pozor na něj !!! :-)

 Je to divné, již několik měsíců jsme mimo veškeré dýmkařsko-politické dění, a přesto, nebo právě proto, je zde čtvrtý KVIK !

     Jednoho by napadlo, že s vystoupením našeho klubu z ADK, se tento můj „Kvik“ stane za chvíli jen němým neaktuálním svědkem událostí dávno minulých. Bohužel, realita všedního dne je jiná. Ovšem k popisu věcí současných je nezbytné se vrátit několik týdnů nazpět, k závěru loňského roku. V té době, hostila Lučina dýmkaře na přátelském setkání u příležitosti výročí 40.-ti let existence ostravského  pipe clubu. Jakoby pošmourné a zamlžené odpoledne onoho dne bylo předzvěstí něčeho nepříjemného. Setkání dýmkařů bylo obohacené návštěvou dvou nejvyšších funkcionářů ADK – předsedy Urbančíka a tajemníka Cetkovského.
    Brzy se ukázalo, že jejich účast nebyla daná pouze výročím pořadatelů. Krátce po příjezdu si funkcionářská dvojice pozvala nejdříve fojta a následně praporečníka k rozhovoru, který určitě nešlo nazvat srdečným. Tématem hovoru byla zejména opovážlivost našeho vystoupení z ADK. Je s podivem, že místo toho, aby se nás vrcholní zástupci ADK ptali, co by třeba mohla asociace udělat pro nás, abychom se vrátili zpět do jejího lůna – měli naši zástupci vysvětlit důvody a příčiny kroku, vedoucího z asociace. Temně šedivé dimenze pohovoru umocnilo sdělení představitelů ADK, že náš dopis oznamující vystoupení, se někde cestou od tajemníka k předsedovi ztratil, takže vlastně předseda ani neví, jestli jsme vystoupili…..
   Naprosto nepochopitelně působila poznámka pana tajemníka o tom, že v našem vystoupení vnímá i určitý politický podtext, což je nejen s ohledem na motto našeho klubu (Bez politiky a bez bab) naprosto absurdní myšlenka. Vrcholem všeho bylo sdělení rytíře asociace Cetkovského, že s takovou on a ostatní členové HDK Olomouc nemohou svojí návštěvou podporovat dýmkařskou soutěž klubu, který vystoupil z asociace. Přiznám se, že toto vystoupení mně hodně zkazilo předvánoční náladu. I když nakonec pohostinnost ostravských přátel zahnala chmury a my jsme se postupem času mohli pustit do plánování naší „vlajkové“ akce – Starostovy fajfky, aneb Mistrovství  Valašska v pomalém kouření dýmky.

       Zima minula a v předjarním čase se o slovo přihlásila Starostova fajka. Opět se potkávaly známé tváře Ostraváků, kamarádů z Opavy či dýmky-netu, ze Zlína, Brna a dalších míst. Pouze z Olomouce nepřijel nikdo. Nechci spekulovat proč, i když mně okamžitě na mysl vyplave výhružka tajemníka asociace. Ale byl po dlouhé době krásný jarní den a tak se dalo předpokládat, že si více lidí na poslední chvíli rozmyslilo cestu do Beskyd. Na druhou stranu nás potěšila účast zástupce PC Brno, neboť po někdejším fojtově poněkud peprnějším popisu soutěže v Brně, byly vztahy mezi našimi kluby jaksi dosti rezervované. Nicméně jsem rád za vstřícné gesto kolegů ze Štatlu a věřím, že naše kontakty se určitě prohloubí. Doufám, že se na jaře bude kouřit soutěžně i v Olomouci, takže se za našimi kolegy v dýmce určitě vypravíme. A pokud bychom se nepotkali tam, určitě se potkáme někde jinde. Náš klub totiž funguje a díky Bohu se rozvijí i bez členství v asociaci.
     Členové klubu ani v nejmenší nezaregistrovali nějakou změnu k horšímu v důsledku našeho vystoupení. Co je naopak smutné, to jsou postoje některých lidí. Smutnější jsou v tom, že utvrzují členy našeho klubu ve správnosti toho, co jsme udělali. Je otázkou, kdo koho vlastně potřebuje. Jestli je pro dýmkařské kluby existenční nutností být členem nějakého většího národního uskupení bez většího či menšího smyslu, nebo je pro někoho existenční nutností vládnout mase dýmkařů nehledajících smysl tohoto vládnutí. Lze jen doufat, že se náš klub, potažmo jeho členové, nedostane na nějaký index, který by je vylučoval z některých soutěží. To by bylo opravdu absurdní.

                        Takže přátelé, pro dnešek je doryto, kviky kvik.


 

... a věřte tomu nebo ne, objevil se v naší schránce další Rypáčkův ...už třetí

Kvik

   A je tu další prorývání mého oblíbeného záhonku. Nerostou zde ale žádné tulipány, či cibule. Před záhonkem je pouze cedulka s nápisem „ADK“.  Tentokrát bych se zastavil nad jednou pozoruhodnou aktivitou ADK. Ha, zde jsem sám sebe nachytal. Že ADK nic nedělá. No musím se trochu omluvit. Je to taková skrytá aktivita. Dělá to, že vyhlašuje tzv. dýmkařského rytíře. Nebo tak nějak se to jmenuje. Bohužel, nikde se nedočtete, jak se to co uděluje ADK vlastně jmenuje, k čemu to je a kdo to dostal. Pokud si dobře vzpomínám, tak za rytíře ADK byl v loňském roce prohlášen snad tajemník asociace a prezident (nebo předseda?) HDK Olomouc – Jan Cetkovský. Takže milé prezídium, co je to ten rytíř? Zajímavé by bylo se také podělit o klíč, podle kterého je tento tzv. rytíř vybírán. Kdo ho navrhuje, kdo ho volí atp. Nestálo by za úvahu doplnit na dýmkařských klubech v sekci o ADK více informací, nejlépe s obrázky oceněných rytířů? A co se třeba domluvit s nějakým sponzorem, že by od něj dostával rytíř ročně paklík tabáku dle jeho výběru zdarma? Rytířů si váží od pohádek až po třeba dnešní Anglii. Jestliže si chce ADK také vážit svých rytířů, měla by je umět i důstojně prezentovat. Ale hlavně, měla by tato aktivita (asi ojedinělá) zapadat do celkového rámce plodné a bohaté činnosti. Bohužel v celkovém kontextu činnosti ADK mně toto vyhlašování nějakých rytířů připadá,  jako kdyby chtěli na Sahaře oceňovat rytířským titulem vodárenskou společnost s nejlepším vodovodem….

 

Když už jsem dotkl těch stránek dýmkařských klubů. Možná by to chtělo opravit počet schůzek prezídia. Ve stanovách ADK se píše: „Prezidium se schází pravidelně čtvrtletně.“, ale u prezídia je psáno: „Zasedání Prezidia  - Nejméně 2x v roce.“. To je už málem jako matematický rébus, či hádanka. Kolikrát se schází prezídium, když je to pravidelně čtvrtletně, nejméně však 2x ročně? Pokud má rok dvě čtvrtletí, tak bych tomu rozuměl…..

 

P.S.: A když už jsme u těch stránek dýmkařských klubů, poslední soutěž je zde z 2.5.2007…

                                                   Kviky, kvik

 


 

Rypáčkův druhý kvik ...

      S menším odstupem od posledního Klání zemí Koruny České bych se chtěl vrátit k jedné záležitosti. Je to vlastní pořádání klání. Náš klub byl osloven, či vyzván asociací, aby uspořádal tuto soutěž v roce 2010. Po diskusi v klubu jsme došli ke zcela jasnému závěru. Klání pořádat nebudeme.
     Nebudeme ho pořádat zejména z těchto důvodů : jsme stolní společností a pořádat akci s rozpočtem 100 – 150 tis. by z hlediska daňově-účetního bylo pro nás nemožné. Za druhé: jestliže asociace po někom žádá pořádání takovéto velké akce, mohla by tedy přispět určitou korunou do rozpočtu. Rád se při nějaké příležitosti zeptám kolegů, kteří klání pořádali, jakou částkou jim asociace přispěla. Dovolím si zde tvrdit, že žádnou. Příspěvek asociace je vnímán snad jen dodáním tabáku a dýmek do cen od Dr.Stanislava, člena prezídia asociace. Ovšem toto by správně mělo být chápáno jako sponzorská aktivita jeho společnosti a nikoliv příspěvek asociace. Kdyby se asociace aspoň podílela na propagaci, tedy po valašsku pí ár zabezpečení. Ale ani to se neděje a podle toho mj. také vypadá účast na samotné soutěži. A to je další důvod našeho neuspořádání. Nedělám si iluze, jak velké davy dýmkařů by se vydaly do našeho pohraničí…. Velice tristně vyzněla při Klání v Ostravě snaha tajemníka asociace, když chtěl předat list osvědčující členství v ADK novému členu asociace, tuším že dýmkařskému klubu z Mladé Boleslavi (pokud jsem se spletl, tak se do Bolky omlouvám). No prostě z nově přijatého klubu tam nikdo nebyl…..Takže se ptám pro koho se to dělá, když ani členové asociace nejsou schopni dojet??
    Také může být zajímavá odpověď na otázku proč se vlastně celé martýrium s Kláním dělá. Pokud vím, ta druhá asociace –ne ADK- pořádá oficiální mistrovství republiky v pomalém kouření. Může toto pořádat, neb je oficiálním zástupcem kuřáků dýmky za ČR v CIPC. No a my –rozuměj ADK- si taky něco musíme udělat a pokud možno velkolepějšího, než mají sousedi (což je ovšem tragická vlastnost spousty našich občanů…). A udělá se Klání zemí Koruny České. Je to sice vzletný název, ale jinak mediálně malý kamínek v pestré mozaice všedních dnů, který krom zainteresovaných kuřáků málokoho zajímá.
Posledním paradoxem celého pořádání Klání je to, že většina pořádajících klubů měla problémy s finančním vyrovnáním po akci, což se také údajně u některých klubů projevilo v jejich další nestabilitě.

      Ptám se s klasikem, komu to prospěje, pořádat takovou monstr akci???

                          Kvik….Rypáčkův první kvik ...

     
Tak jsme se vrátili z Klání zemí Koruny České. Akce to byla po čertech vydařená. Ale jedna piha na kráse tady přece jen je. Staronový předseda Asociace dýmkařských klubů poděkoval za zvolení a politoval co se nepodařilo. Můj rypáček cítí, že tady něco krásně voní. To se musí trošku prorýt. Tak co se vlastně asociaci pro změnu podařilo? Abych lépe pochopil funkci asociace, pohodil jsem očkem do aktuálně neaktuálních dýmkařských klubů.cz, abych poznal funkci. A hle, funkce je tato:  „Činnost Asociace je zaměřena na organizaci akcí, podporující sběratelství dýmek, soutěží v pomalém kouření dýmek, pořádání výstav, zájezdů, exkurzí a přednášek, popularizaci kouření dýmky a objektivní informování veřejnosti, prohlubování znalostí a informovanosti všech zájemců.“ Kůrňa, hle podívaj sa!!! Tedy jako klub si to děláme všechno sami. Ale nevím nic o podpoře asociace. Pokud neberu každoroční cestu fojta do Brna pro tabák, která se podobá prosebné pouti žíznících za vodou. Ale safra, to je přece za sponzorem a ne za ADK! Tak kde nám ta ADK pomáhá? Tadyk si musím dát bacha, neboť podle stanov ADK mám rýt fair-play a nemám poškozovat dobré jméno asociace a jednat v souladu se zájmy asociace. Tak to přeryjem z druhého konce. Co je zájmem asociace?? Asi to, co má ve funkci. Dělá to? Podle mě nedělá. Přece kdyby měla asociace zájem na tom, co má ve funkci, tak by mohla třeba udělat toto : 

-       organizace soutěží :  spolu s druhou asociací (pro ty co neví: jak je tomu v našich zemích zvykem, není jedna asociace, která zastřešuje všechny dýmkaře, ale dvě. Jedna ta dobrá a druhá ta špatná.) udělat kalendář soutěží tak, aby nekolidovaly  a byly mezi sebou v rozumném odstupu (o takové kolizi můžou vykládat Ostraváci a jejich Lučina vers. Olšany..).

-       objektivní informování veřejnosti a všech zájemců : existují webové stránky dýmkařských klubů. Proč zde neinformuje asociace o svých záměrech, podporách, a dalších věcech? Prostor zde má, ale nevyužívá ho – bohužel.

-       pořádání zájezdů : při kontaktech některých členů prezídia si myslím, že by se dala zařídit nějaká zajímavá každoroční exkurze (pochopitelně že placená). Pánové, dokážete si představit plný autobus kuřáků dýmky?? Já ano. To musí být chrochta!! Vždyť jen náš klub si sám udělal výlet do Anglie – u Dunhilla jsme krájeli na vyleštěném skle Gawithovy twisty- a do BPK na Vysočinu.

-        popularizace kouření dýmky : co tak na stránkách dýmkařských klubů udělat třeba žebříček oblíbenosti tabáků a recenzovat tabákové novinky, případně dýmkové novinky. 

Tak a dost, to je jen malý kousek něčeho, čemu se dřív říkalo konstruktivní kritika. Víc tu psát nebudu, to by už to staronové prezídium nemuselo nad ničím přemýšlet. Protože když nebude přemýšlet, tak se za chvíli mohu zeptat k čemu vlastně že ta asociace vlastně je. Chce to jen trochu toho, čeho u nás v klubu je plno. A to je kreativní myšlení. Přátelé, u nás v klubu jsme na dýcháncích s přibývajícím časem tak kreativní, že si možná za chvíli uděláme vlastní asociaci. Bude se jmenovat Asociace kuřáků dýmky Valašského Fajfklubu – ve zkratce AkuDyVaFaj.

 

Kvik, kvik