Stanovy

Aneb co jsme si na sebe upletli  ...


Valašský Fajfklub

Je to stolní společnost, jejíž posláním je působit uspokojení ducha a smyslů při kouření dýmky, rozšiřování dýmkové kultury, rozšiřování kuřácké vzájemnosti všech dýmkařů a posilování družby Valachů v dýmce.

I.

Orgáni společnosti

a.Fojt

(dříve předseda strany a vlády)

To je ten co stojí nejvýš a myslí i že může do všeho kecat, všechny ostatní umravňovat, pronášet poslední slova v závažných debatách mezi členy klubu, a dokonce je mu dáno právo veta. Tohoto práva ovšem nesmí použít v případě, že by se někdy uvažovalo o přijetí ženy kuřačky (bůh nám od toho pomáhej)!

Neméně důležitým posláním Fojta je zařizovat chod klubu a jednání za klub navenek tak, aby to klub stálo co nejmíň, tedy nic.

b.Nástěnkář

(dříve propagandista)

Tož to je ten, co dělá klubu tu fasádu. Zodpovídá za pověst klubu navenek, za jeho pozitivní vnímaní na veřejnosti, zejména mezi zapřisáhlými – až fundamentalistickými- nekuřáky. V této oblasti je mu povoleno i použití tabáků na bázi latakie (případně i vanilky).

Hlavním posláním je obhospodařování naší  webovej stránky. Akorát na ní nesmí být kraviny.

c.Technik klubu

(dříve mudrlant)

Toťo je zas ten, co každému členovi klubu zepsuje jeho novů fajfku. Jeho hlavní náplní je kritika fajek a sledování kuřácké techniky kuřáků z jiných klubů při těch sůťažách. O tomto musí provést zasvěcený rozbor a sám aplikovat. Toto by měl být tahoun klubu na soutěžích – ale když nebude, nic se neděje –sů tu naštěstí druzí.

d. Záznamník

(dříve zvaný estébák)

Vede seznam docházky členů klubu. Má obrovský význam a neskutečnou moc, protože při zmanipulování seznamu může způsobit akt předání černé známky. Také vede seznam lidí na Indexu. Opravdu nechutná resp. mocenská, funkce.  Má na starosti též opatrování stanov a péči o jejich aktualizaci a přesné znění.

e. Maskot-světluška

Kurňa toto je též těžká funkce, protože na maskota si před soutěží může každý šáhnout pro štěstí (místo k šáhnutí určuje zásadně maskot). Musí se snažit šířit dobrou náladu i kdyby to nešlo, což je nemožné, protože to musí jít vždycky. Jako světluška má navíc čestnou povinnost přinášet do klubu světlo, a to jak do duší členů klubu, tak rovněž fyzicky pro ty zapomnětlivé, v kondenzované formě od společnosti Solo.

f. Praporečník

Má za povinnost furt s sebou nosit klubový prapor.  Slovem "furt" se rozumí nošení praporu na všechny akce pořádané naším klubem aji na akce, kterých se klub oficiálně účastní.

g. Dezénista

Laicky řečeno designér. Nejvyšší autorita v hodnocení vzhledu a povrchové úpravy dýmek.


h. Základna -“tvrdé ňadro”

(dříve členská základna - masa)

To sů všeci členové, ti co majů aj nemajů funkce.

II.

Zvláštní orgáni společnosti

 1. Čestný člen

  Tož tady už končí prdel. Jedná se o osobu, které bylo čestné členství uděleno a jednoznačně potvrzeno všemi členy klubu. Za co to dostane, o tom rozhoduje základna. Fakt je ten, že čestný člen klubu může docházet na klubové dýchánky opravdu čestně.

   

 2. Mimořádní členi

  Tady zase prdel už může být, ale není to podmínkou. Mimořádné členství uděluje přítomná základna na klubovém dýchánku, ale pozor ! Fojt zde může uplatnit právo veta. Za co se mimořádné členství dostane, o tom rozhoduje členská základna.

   

 3. Korespondenční členi

  Status korespondenčního člena byl zrušen na Jubilejním shromáždění 6.ledna 2006. Stejně nám nikdo nepsal. I když to nemusí být definitivní.

Pro informaci zde necháváme znění paragrafu:

Tož to sů ti, kteří by chtěli být členama Fajfklubu, akorát že nemožů docházet na dýchánky, protože žijů nekde daleko. Korespondenčním členem se jeden može stát tehdy, když udržuje styk s klubem aspoň písemně a většina ostatních  je smířená s tím, že zná tohoto člena akorát z fotek.

d. Muži na indexu

To sů ti, co sů proti klubu a nějak mimořádně ho nasrali. Jedná se o osoby, které se mimořádně aktivně staví proti kouření dýmky a kuřákům dýmky všeobecně. Je to naprosto nechutná skupina jedinců na pokraji společnosti.

III.

Členské schůze neboli dýchánky.

a)

Konají se vždy každý třetí pátek v měsíci, od sedumnácti hodin, a to ve Valašské Kolibě, ve Valašském Meziříčí. Platí vždy, pokud není stanoveno jinak.

Tento paragraf pozbyl platnosti dne 17. prosince 2013, kdy jsme se zármutkem opustili naši domovskou Kolibu. Místo a termíny konání schůzek ještě nebyly pevně stanoveny.

b)

Aby se čas dýchánku dobře pamatoval, musí si každý člen klubu osvojit verš : “sejdeme se o pěti, u maminy v doupěti”

c)

Účast na dýcháncích je pro členy klubu (mimo čestné a mimořádné) povinná. Za 1 kalendářní rok, se lze omluvit pouze ze 3 sezení. Při větším počtu je dotyčnému šlendriánovi předaná “černá známka” – jako poslední výstraha před vyhoštěním z klubu a následným zápisem na index. Účast na dýcháncích zaznamenává záznamník. On je též jedinou osobou, oprávněnou přijímat omluvenky od členů.

d)

Kdo není pozvaný, na dýchánek nesmí. Hlavně né manželky či přítelkyně členů.

e)

Na mimořádné dýchánky či jiné mimořádné akce, se výše uvedené ustanovení bodu c) nevztahuje.

IV.

Členství v klubu

a)

Základním kamenem je tvrdé ňadro klubu.

Kdo se chce stát členem klubu musí :

 • mít doporučení aspoň jednoho člena klubu, který za něj tím pádem přejímá morální odpovědnost,

 • musí absolvovat půlroční zkušební lhůtu, během které se účastní všech dýchánků,

 • tvrdé ňadro rozhodně po zkušební lhůtě rozhodne, zda palec nahoru nebo dolů (pokud visí, je to blbé, členem klubu být nemůže, pokud stojí, je to dobré),

 • po tom, co se všem přítomným postaví palec, musí ihned, urgentně a neodkladně přivést na dýchánek pana Jamesona – original Ireland,

 • dál se chová slušně a všem projevuje úctu.

b)

Všeobecné povinnosti členů :

 • šíření dobrého jména klubu vždy a všude,

 • kouření jiných tabákových výrobků se považuje za nevhodné, někdy i za nechutné a pro klub kompromitující. Pokud člen spatří člena v kompromitující chvíli má za povinnost jej umravnit, alespoň pohledem,

 • vyhnout se na dýchánku politikaření a jalovým řečem o politice. Pokud bude tato povinnost porušena může inkriminovaný jedinec dostat liskanec, a to jak z jedné, tak i z druhé strany,

 • soustavně se vzdělávat v kouření dýmky a to jak teoreticky, tak rovněž i prakticky,

 • včasný příchod na dýchánek či jiné akce klubu, toleruje se max.15 min.

V.

Kultovní soutěž “ O starostovu fajfku”

Každý rok, asi tak osmnáct týdnů po dušičkách v sobotu, bude klub pořádat soutěž v pomalém kouření dýmky.Přesné pravidla se budou stanovovat vždy až před vlastní soutěží, abychom si mohli připravit co nejlepší domácí podmínky. Ten, kdo se z členů klubu umístí na nejnižším místě, nechci psát že bude nejhorší, musí tento neúspěch zdůvodnit na příštím klubovém sezení a přivede k němu pana Jamesona – original Ireland. Všichni členové klubu jsou povinni udělat maximum pro co nejlepší průběh soutěže. Kdyby byl snad budoucí starosta nekuřák dýmky a nebude ani chtít věnovat dýmky (čímž se může dostat na index), nevylučuje se změna názvu soutěže např.na

“O fajfku bývalého starosty”,

čímž by celý zbytek světa pochopil, k čemu u nás došlo.

ŠÍŠA 22

Co se nevlezlo jinde bude tady a taky tu bude, co přijde během života.

a) FINANCE – když budou, rozhoduje o každém příjmu a vydání většina přítomných na dýchánku.

b) ZÁKAZje zakázáno zapalovat dýmku v blízkosti pískomila.

c) HLASOVÁNÍ – o všem, o čem se musí hlasovat rozhoduje většina z přítomných členů, na řádných dýcháncích a kde je přítomen fojt. Hlasování se provádí jasným a viditelným vypuštěním dýmu. Kdo vypustí dým ve tvaru čitelného písmene "O", hlasuje za dva. Pouze v případě přijímání nového člena se hlasuje zdvižením či spuštěním palce.

d) U jídla je ostatním dovoleno kouřit - nám přece  při kouření také nevadí, že dotyčný jí.

e) Protože jsme různého společenského postavení, z různých sociálních skupin a různého stupně vývoje (naštěstí jsme všichni alespoň  stejného pohlaví) a tak bylo zavedeno nepsané -a teď už aj psané- pravidlo,  že všeci valaští fajfkáři si spolem tykajů.

f) když sa ukáže, že ustanovení odstavce III., písm.c) by mohlo dělat záznamníkovi problém (nemluvě o tom, že on sám by mohl být problém), stává se účast na dýcháncích právem všech členů.
Jedinů svatů povinnosťů všech členů (o čekatelích nemluvě) bude účast na „Výročním zasedání Valašského Fajfklubu“. Kdož by se tomuto zprotivil, potem o něm druzí rozhodnů, zda bude hoden členství klubu našeho.